Merkez Bankası duyurdu: Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geldi

Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Düzenlemeye nazaran kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek.
KREDİ TAHSİS ÜCRETİ
Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üstünden yeni bir kredi tahsis tutarı alınabilecek.
Limit tahsis yada yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis tutarı alınamayacak.
Azami kredi tahsis tutarı senelik olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır. KREDİ KULLANDIRIM ÜCRETLERİ YÜZDE 1,10’U GEÇEMEYECEK
Resmi Gazete’de yer edinen bilgilere nazaran kredi kullandırma tutarı bir tek nakdi kredilerden alınabilecek.
Kredi kullandırım ücretleri, basar krediler hariç olmak suretiyle kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek.
Almanya: Enerjide alternatif kaynaklara yönelmenin maliyeti 160 milyar euro
Basar kredilerde ise averaj kredi kullandırım bakiyesinin senelik yüzde 1’ini geçemeyecek.
Basar kredilerin kullandırım tutarı ilgili devrin averaj kredi kullandırım bakiyesi üstünden dönem sonlarında, öteki nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında gerçekleşme ettirilecek.
Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım tutarı, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

Son Dakika Haberler